Obiskovalci

Za dobro in varno počutje v Kulturnem centru Primoža Trubarja prosimo vse obiskovalce sledeče:

 • ne zamujajte na predstave ali druge dogodke;
 • če zamudite, počakajte hosteso, da vam pove, kdaj lahko vstopite v dvorano;
 • vsak obiskovalec mora imeti svojo vstopnico ali abonmajsko kartico, ki jo pred vstopom v dvorano pokaže biljeterju (abonmajska kartica je prenosljiva);
 • rezervirane vstopnice je potrebno prevzeti najkasneje en delovni dan pred dogodkom, sicer bodo na dan dogodka ponovno v prodaji;
 • sedite na sedež, ki je označen na vaši vstopnici/abonmajski kartici;
 • pred vstopom v dvorano izključite vse naprave, ki oddajajo zvočne signale (npr. mobilni telefon);
 • prireditve je prepovedano snemati ali fotografirati brez dovoljenja organizatorja prireditve;
 • če si predstave ne morete ogledati v okviru svojega abonmaja, vam ne zagotavljamo nadomestnih vstopnic;
 • z otroki obiskujte le tiste prireditve, ki so primerne njihovi starosti;
 • cvetje ali druga darila, ki jih imate za nastopajoče, oddajte hostesi pred prireditvijo;
 • upoštevajte splošni bonton, ki velja v kulturnih ustanovah in na kulturnih prireditvah;
 • vnos kakršnihkoli živil v veliko dvorano ni dovoljen;
 • vstop s pripomočki, ki bi motili prireditve (transparenti, table, hupe, …) ni dovoljen;
 • v primeru požara ali druge nesreče upoštevajte navodila dežurne službe kulturnega centra;
 • prepovedano je povzročanje kakršnekoli škode v kulturnem centru in na pripadajočih zunanjih površinah.

Vsem obiskovalcem kulturnega centra želimo dobro počutje!