Hospickafe z Rudijem Zamanom

Knjižnica Šentjernej

Hospickafe je neformalen družabni dogodek, na katerem se v varnem vzdušju 25 letne tradicije Slovenskega društva Hospic pogovarjamo o minljivosti. Vabljeni!