VLOGA ZA UPORABO PROSTOROV
V KULTURNEM CENTRU PRIMOŽA TRUBARJA

VLOGA_ZA_UPORABO_PROSTOROV_V_KCPT_2015.doc.docx

Izpolnjeno vlogo je potrebno oddati v pisarni podjetja JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej, pri Dubravki Radakovič ali programski vodji kulturnega centra Elizabeti Kušljan Gegič.