Nalaganje Dogodki

« Vsi Dogodki

  • Ta dogodek je že minil.

Javna predstavitev izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za razvoj območja med Levičnikovo cesto in Turopoljem

11. novembra, 2019 / 18:00

Občina bo pred sprejetjem odločitve o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) pripravila izhodišča za pripravo OPPN, kot jih predpisuje 108. člen ZUreP-2. Za usklajevanje interesov javnosti, občina pri oblikovanju izhodišč zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb. V ta namen se organizira javna predstavitev izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za razvoj območja med Levičnikovo cesto in Turopoljem.

Območje ob obrtni coni severno od stanovanjskega naselja Turopolje do Levičnikove ceste, je namenjeno sejmišču in je, kljub že pred leti sprejetemu zazidalnemu načrtu, ostalo večinoma še nepozidano in neurejeno. Glede na trend in izkušnje živinski del sejma ni več primeren in aktualen. Za oživitev preostalega sejma pa je potreben vnos novih programov, ki bodo privabljali širšo starostno strukturo obiskovalcev (športne, parkovne površine, …). Obenem se je v prostoru pojavila pobuda za gradnjo centra zaščite in reševanja, ki bi bila tudi vsebinsko povezana z večnamensko uporabo sejmiščnega prostora. Ti smotrni, dopolnilni programi pa se zaradi strogega zazidalnega načrta ne morejo realizirati v prostoru. Zato je občina pristopila k  pripravi novega OPPN, ki bo na delu obstoječega zazidalnega načrta le-tega razveljavil in omogočil umestitev novih, bolj aktualnih programov v območje, ob upoštevanju težnje po čim bolj razumni rabi prostora.

Javna predstavitev izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za razvoj območja med Levičnikovo cesto in Turopoljem bo 11.11.2019 ob 18. uri v Kulturnem centru Primoža Trubarja.

Vabljena zainteresirana javnost.

Podrobnosti

Datum:
11. novembra, 2019
Ura:
18:00
Dogodek kategorije:

Organizator

Občina Šentjernej