Loading Dogodki

« Vsi Dogodki

  • Ta dogodek je že minil.

Analiza stanja in vizija razvoja Šentjerneja – delavnica

21. februarja / 17:00

VABILO
k sodelovanju na delavnici o analizi stanja in
viziji razvoja Šentjerneja – Kakšno naselje si želimo?

Občina Šentjernej pripravlja spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, katerega obvezna strokovna podlaga je tudi urbanistična zasnova.
Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt, s katerim se načrtujejo investicijske namere in ki podaja osnovo za njihovo izvedbo. Z vključevanjem deležnikov in javnosti
želimo v zgodnji fazi pridobiti dodatne predloge, ki bodo pripomogli k načrtovanju še bolj
smiselnih in kakovostnejših temeljev nadaljnjega prostorskega razvoja občine. Le s plodnim
dialogom bomo lahko dosegli naš skupen cilj – to so prostorski akti, ki bodo koristni za današnje generacije in hkrati za prihodnji družbeni, gospodarski ter okoljski razvoj naše občine.
V ta namen bo občina organizirala več javnih posvetovanj.
Prvi javni posvet bo organiziran kot delavnica.

Dogodek organizirata Občina Šentjernej in izdelovalec strokovne podlage, podjetje LOCUS d. o. o., moderatorka dogodka bo Milena Škrl Marega.

POSVET BO POTEKAL V TREH DELIH:
1. Kratka predstavitev ciljev in vsebine urbanistične zasnove
2. Delavnica z udeleženci: Kaj cenimo, kaj pogrešamo in kaj predlagamo za bodoči prostorski razvoj Šentjerneja?
3. Delavnica z udeleženci: Kakšno naselje si želimo? – Vizija 2040

Udeleženci bodo v omizjih razpravljali o svojem zaznavanju prostora, izražali bodo mnenja o tem, kaj v prostoru oz. v mestu cenijo, kaj pogrešajo, predvsem pa, kaj predlagajo za nadaljnje urejanje prostora. Poudarek razprave bo na ureditvah in ukrepih v prostoru, ki služijo javnemu interesu, skupnim površinam ter ključnim izzivom, katerim bo celotna družba v prihodnosti morala posvetiti več pozornosti (prilagajanje na podnebne spremembe, na naravi temelječe rešitve, prepoznavnost prostora, trajnostna raba naravnih virov ipd.).

Pričakujemo in želimo si aktivnega sodelovanja vseh udeležencev.
Zbrana mnenja, predlogi in podatki bodo obravnavani ter smiselno uporabljeni v nadaljnjih korakih izdelave strokovnih podlag.
Zato k načrtovanju in oblikovanju smiselnih rešitev vabimo vse ključne deležnike in zainteresirano javnost.

V želji po dobri organizaciji vas prosimo, da svojo udeležbo predhodno najavite, in sicer
najkasneje do 16. 2. 2024 na:
• elektronski naslov: vesna.mancini@sentjernej.si
• ali na telefon: 07/39-33-566

Details

Datum:
21. februarja
Time:
17:00
Dogodek kategorije:
, ,

Organizer

Občina Šentjernej